NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 20:41

Ogłoszenie na nabór Wyróżniony

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem" w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie. 

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem". 

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16 maja 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 04.05.2020r.  do godz. 14.00Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania  umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach 11.00-14.00.

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                      Elżbieta Złowodzka Jetter

 

Więcej w tej kategorii: « UWAGA Ogłoszenie na nabór »