NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

poniedziałek, 04 maj 2020 20:45

Ogłoszenie na nabór Wyróżniony

Dotyczy: Naboru na stanowisko Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych" w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego".

W związku z realizacją projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacja AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" w ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji  i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 5 czerwca 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe u ubezpieczeniowe.  

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15 maja 2020r.  do godz. 14.00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach od 10.00-15.00

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                         Elżbieta Złowodzka Jetter