NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

poniedziałek, 04 maj 2020 20:09

Ogłoszenie na nabór Wyróżniony

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/nauczyciela do opracowania scenariuszy lekcji pokazowych w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego".

W związku z realizacją projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje trenera/nauczyciela do pracowania scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji.

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji. W każdym obszarze przedmiotowym zostaną opracowane scenariusze zajęć, po cztery lekcje dla każdego obszaru przedmiotowego, tj. obce, matematyka, informatyka, przedmiotów przyrodniczych (łącznie 16 lekcji). Wybrani nauczyciele (po jednym z każdego obszaru) opracują scenariusze lekcji otwartych. Scenariusze winny być dostosowane do potrzeb technicznego Szkoły Ćwiczeń oraz kłaść nacisk na doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informatyczno  - komunikacyjnych, j. obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualizacji pracy  z uczniami, który ma prowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 16 scenariuszy x 5 godzin

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 19 czerwca 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15.05.202r. do godz. 14.00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Pychologiczno - Pedagogicznej :Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach 11.00-14.00

                                                                                                       

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                    Elżbieta Złowodzka Jetter

 

 

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie na nabór