NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png
  • Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej są  w trakcie realizacji i trwają do maja 2020r. 
  • Absolwent studiów podyplomowych "Integracja Sensoryczna"uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej - może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne moze pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach poradniach psychologiczno - pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.
  • Absolwent studiów podyplomowych "Integracja Sensoryczna uzyskuje świadectwo ukończenia w/w studiów z Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. 

                                        

Zmiany dotyczą między innymi kierunków:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej będzie możliwe tylko w systemie organizacyjnym 5 - letnich studiów magisterskich.
  • Oligofrenopedagogika i inne dziedziny z zakresu pedagogiki specjalnej. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i innych pokrewnych dyscyplin do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie można uzyskać w trybie studiów podyplomowych tylko w tzw. systemie rozłącznym. Oznacza to, że nie przewiduje się łączenia wyżej wymienionych dyscyplin w jeden kierunek, np. oligfrenopedagogika z terapią autyzmu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w sierpniu br. rozpoczniemy ostatnią edycję ww. kierunków realizowanych na dotychczasowych zasadach organizacyjnych i programowych. 

poniedziałek, 12 sierpień 2019 13:28

UWAGA

Informujemy, że do końca sierpnia 2019r. trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Zgodnie z przepisami nowej Ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku. 

czwartek, 24 styczeń 2019 12:32

Do pobrania EDU-JETTER (Włocławek)