NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png
piątek, 25 styczeń 2019 19:03

UWAGA

 

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe, zaczynające się w sesji zimowej.

Proponujemy następujące kierunki:

 • Integracja sensoryczna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Socjoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Dydaktyka przedmiotu: biologia, chemia, fizyka, matematyka, plastyka, technika, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, logistyka

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Terapia pedagogiczna
 • Bibliotekoznawstwo
 • Organizacja i zarządzanie oświatą