NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png
środa, 21 sierpień 2019 13:24

1 X 2019 ZMIANY W SYSTEMIE DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Zmiany dotyczą między innymi kierunków:

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej będzie możliwe tylko w systemie organizacyjnym 5 - letnich studiów magisterskich.
  • Oligofrenopedagogika i inne dziedziny z zakresu pedagogiki specjalnej. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i innych pokrewnych dyscyplin do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie można uzyskać w trybie studiów podyplomowych tylko w tzw. systemie rozłącznym. Oznacza to, że nie przewiduje się łączenia wyżej wymienionych dyscyplin w jeden kierunek, np. oligfrenopedagogika z terapią autyzmu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w sierpniu br. rozpoczniemy ostatnią edycję ww. kierunków realizowanych na dotychczasowych zasadach organizacyjnych i programowych.