NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png
piątek, 16 październik 2020 14:43

STUDIA PODYPLOMOWE - rozpoczęte!!!

Dnia 12 października br. odbyło się spotkanie organizacyjne na studia podyplomowe w roku szkolnym 2020/2021/2020

Utworzone zostały następujące kierunki:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - surdopedagogika
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
 • Logopedia - 4 semestry
 • Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia
 • Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
 • Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
Więcej w tej kategorii: « Zapisy