NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png
wtorek, 08 listopad 2016 15:07

INFORMACJA O FORMACH DOSKONALENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zapraszamy na studia podyplomowe z:

1. Oligofrenopedagogika (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

2. Tyflopedagogika, Surdopedagogika (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

3. Organizacja i zarządzanie w oświacie (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

4. Socjoterapia (3 semestry)

5. Logopedia (4 semestry)

6. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnosz­kolna (3 semestry)

7. Plastyka i technika (3 semestry)

8. Integracja sensoryczna (4 semestry)

9. Nauczanie języka angielskiego we wczesnej eduka­cji (4 semestry)

10. Dydaktyka przedmiotu: biologia, geografia, historia (3 semestry)