NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Zapraszamy na studia podyplomowe z:

1. Oligofrenopedagogika (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

2. Tyflopedagogika, Surdopedagogika (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

3. Organizacja i zarządzanie w oświacie (3 semestry, 1 semestr na podbudowie kursu)

4. Socjoterapia (3 semestry)

5. Logopedia (4 semestry)

6. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnosz­kolna (3 semestry)

7. Plastyka i technika (3 semestry)

8. Integracja sensoryczna (4 semestry)

9. Nauczanie języka angielskiego we wczesnej eduka­cji (4 semestry)

10. Dydaktyka przedmiotu: biologia, geografia, historia (3 semestry)

wtorek, 08 listopad 2016 14:05

KURSY DOSKONALĄCE I WARSZTATY

1. Praca z zeszytem OK.Pedagogika specjalna:
2. Innowacje w szkole.
3. Dziecko w świetlicy.
4. Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży.
5. Małe dziecko w świecie książek.
6. 45 minut dobrej lekcji.
7. Szkoła wartości pełna uczuć.
8. Wychowywać ucząc.

W roku szkolnym 2016/2017 NOE EDU-JETTER zaprasza na cykl spotkań skierowanych do nauczycieli oraz wychowawców. Obszary tematyczne podejmowane będą w ramach akademii.

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań zostaną umieszczone na stronie internetowej NOE EDU-JETTER,
a także przekazane pocztą tradycyjną do szkół.

1. Akademia dla Nauczyciela Wczesnej Edukacji.
2. Akademia dla Wychowawcy.
3. Akademia dla nauczyciela przedmiotów humanistycznych.
4. Akademia dla nauczyciela przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Zapisy pod numerem tel. 54/2323707 / 882110751 lub osobiście w biurze ośrodka przy ul. Łanowej 23a we Włocławku

Serdecznie zapraszamy

Elżbieta Złowodzka Jetter

startPoprzedni artykuł12Następny artykułkoniec
Strona 2 z 2