NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Organizacja i zarządzanie oświatą – Menedżer w oświacie

(Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi)

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (355 godzin + 60 godzin praktyk)