NOE EDU-JETTER

ul. Witosa 2, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Adresaci:

studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Co zyskujesz:

słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas trwania:

  • 3 semestry (525 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk)