NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Adresaci: Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnący uzyskać uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Co zyskujesz: Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu , tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Czas trwania: 3 semestry (525 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk)