NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Studia podyplomowe rok akademicki 2018/2019

Oferta dla nauczycieli:

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE

 • Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Surdopedagogika i tyflopedagogika
 • Terapia pedagogiczna 
 • Bibliotekoznawstwo
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

KURSY DOSKONALĄCE I WARSZTATY

 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole
 • Konstruowanie IPET
 • Diagnozowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów
 • Nowe przepisy prawa oświatowego - co nauczyciel powinien wiedzieć
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych w szkole podstawowej
 • Dyrektor - Menadżer - nowoczesne zarządzanie oświatą
 • Tradycyjne gry i zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym