NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z BIBLIOTERAPIĄ

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: studia podyplomowe dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych przygotowujące do pracy w bibliotece i legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym. 

Cel studiów: Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy w bibliotece. Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne do pracy w bibliotekach szkolnych i publicznych. 

Co zyskujesz: studia podyplomowe  bibliotekoznawstwo z biblioterapią, przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, uczelnie wyższe czy biblioteki podległe Ministerstwu Kultury i dziedzictwa narodowego. 

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyk - 60 godzin

- praca dyplomowa

Czas trwania: 

3 semestry (18 miesięcy)