NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym pragnących podnieść kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym. 

Cel studiów: praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do pracy w charakterze doradcy zawodowego. W toku studiów słuchacz uzyskuje umiejętności i kompetencje do realizacji zadań określonych prawem.

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyk

- praca dyplomowa

Czas trwania:

3 semestry (18 miesięcy)