NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO - RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca z dziećmi. 

Cel studiów: Praktyczne studia podyplomowe przygotowująca merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym. 

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyk

- praca dyplomowa

Czas trwania:

- 3 semestry ( 450h zajęć oraz 120 h praktyk pedagogicznych)