NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

NEUROLOGOPEDIA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: studia podyplomowe dla logopedów pragnących podnieść kwalifikacje do pracy z dziećmi z neurologicznymi zaburzeniami mowy.

Studia skierowane do logopedów pracujących w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych/ przedszkolach, szkołach - w tym specjalnych, ośrodkach szkolno - wychowawczych, ośrodkach fizjoterapii i rehabilitacji, ośrodkach wczesnej interwencji, itp. 

Cel studiów: Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy terapeutycznej z dziećmi z neurologicznymi zaburzeniami mowy. Celem studiów jest kompleksowe poszerzenie i ugruntowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej zaburzeń mowy o etiologii neurologicznej oraz wyposażenie słuchacza w praktyczne umiejętności niezbędne do poprowadzenia samodzielnej praktyki w tym zakresie. W zakresie specjalistycznym kształcenia realizowane jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie logopedów do diagnozy i terapii osób (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy aż do wieku starczego), u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyki pedagogicznej w wymiarze 120 godzin

- praca dyplomowa

Czas trwania:

- 3 semestry