NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Studia nadają kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia. 

Adresaci: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach. 

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyk

- praca dyplomowa

Czas trwania:

- 3 semestry (400 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk)