NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

PEDAGOGIKA LECZNICZO - TERAPEUTYCZNA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych przy szpitalach i innych ośrodkach leczniczych. Adresatami są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inne osoby legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym

Cel studiów: Praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do realizacji podstawy programowej z dziećmi chorymi.

Forma zaliczenia studiów:

- zaliczenie praktyk

- praca dyplomowa

Czas trwania:

3 semestry (18 miesięcy)