NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: 

  •   przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do prowadzenia przedmiotu lub rodzaju zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego                                                                                                                                                                      Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Słuchacze są wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji.                                                                                                                                                                                           Czas trwania: 3 semestry (390 godzin zajęć i 150 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu lub 330 godzin zajęć i 60 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponad podstawowej).
  • przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka obcego dla absolwentów studiów wyższych, którzy legitymują się znajomością języka obcego a nie posiadają przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego                                                             Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty i nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu oświaty                                                                                                                                                    Czas  trwania: 3 semestry (330 godzin zajęć i 60 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej