EDU-JETTER


ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: (54) 232 37 07, kom. +48 660 887 300, +48 662 923 513
naglowek-prawy.png

Dydaktyka nauczania przedmiotu (plastyka, technika, logistyka, geografia, historia, biologia, logistyka)

(Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Dydaktyka nauczania przedmiotu mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 poz. 131). Studia podyplomowe odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).

Adresaci:

Studia skierowane są do nauczycieli przygotowujących się do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć) posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne a pragnących zdobyć przygotowanie do kompleksowej realizacji dydaktycznych, opiekuńczych zadań szkoły na różnych etapach edukacyjnych.

Program studiów:

 • Pedagogika ogólna - nowe trendy w edukacji
 • Psychologia ogólna z elementami psychologii rozwojowej
 • Pedagogika etapów edukacyjnych
 • Podstawy merytoryczne nauczania wybranego przedmiotu
 • Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
 • Komunikacja interpersonalna
 • Warsztat pracy i awans zawodowy nauczyciela
 • Dydaktyka ogólna
 • Projektowanie i planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do III etapu edukacyjnego
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III etapie edukacji oraz projektowanie i realizacja zajęć z zakresu wybranego przedmiotu
 • Metodyka nauczania wybranego przedmiotu na III etapie edukacyjnym
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do IV etapu edukacyjnego
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego na IV etapie edukacji oraz projektowanie i realizacja procesu kształcenia w zakresie (wybranego przedmiotu)
 • Metodyka nauczania historii na IV etapie edukacyjnym
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w nauczaniu
 • Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Praktyka

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (350 godzin)

Opłaty:

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Koszt jednego semestru: 900 zł