EDU-JETTER


ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: (54) 232 37 07, kom. +48 660 887 300, +48 662 923 513
naglowek-prawy.png

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci:

Studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są skierowane w szczególności do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia). Osoby zainteresowane muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Program studiów:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy dzieckiem niepełnosprawnym oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnego intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna z psychopatologią
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Psychologiczne i społeczne podstawy rewalidacji osób z niepełnosprawnością
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o SPE
 • Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
 • Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
 • Dydaktyka specjalna
 • Teoretyczne podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Oligofrenopedagogika
 • Metodyka kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach ogólnodostępnych
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Rewalidacja indywidualna
 • Metodyka wychowania w internacie
 • Arteterapia
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (350 godzin)

Opłaty:

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Koszt jednego semestru: 900 zł