EDU-JETTER


ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: (54) 232 37 07, kom. +48 660 887 300, +48 662 923 513
naglowek-prawy.png

Organizacja i zarządzanie oświatą – Menedżer w oświacie (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i zarządzanie oświatą – Menedżer w oświacie mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych. Program studiów został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone 10 listopada 2015r.. na podstawie § 18 a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm).

Adresaci:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Program studiów:

 • Prawo oświatowe
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • System edukacyjny i polityka oświatowa w Polsce i UE
 • Nowe teorie, trendy i koncepcje pedagogiczne
 • Podstawy prawne organizacji i zarządzania oświatą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 • Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania szkołą/placówką oświatową
 • Przywództwo edukacyjne w szkole - style przywódcze, zmiana jako proces, zarządzanie zmianą
 • Grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne
 • Administrowanie szkołą/placówką edukacyjną
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Kontrola zarządcza
 • Polityka kadrowa
 • Zewnętrzny i wewnętrzny nadzór pedagogiczny
 • Bezpieczeństwa w szkole (fizyczne, psychiczne etc.)
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • Nowe role nauczyciela i ucznia
 • Rozwój indywidualny nauczycieli a rozwój ucznia i szkoły
 • Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Ramowe i szkolne plany nauczania. Arkusze organizacyjne
 • Badanie efektywności procesu uczenia się
 • Ocenianie dla uczenia się
 • Programy wychowawcze i programy profilaktyki
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Zespołowa praca nauczycieli
 • Nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider /osoba reprezentująca szkołę w środowisku
 • Inspirowanie uczniów do aktywności społecznej
 • Budowanie partnerstwa edukacyjnego
 • Marketing w oświacie - strategia rozwoju placówki
 • Otoczenie placówki jako źródło szans, zagrożeń, ograniczeń

Forma zaliczenia studiów:

 • Zaliczenie praktyk
 • Praca dyplomowa

Czas trwania:

 • 3 semestry (350 godzin)

Opłaty:

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Koszt jednego semestru: 900 zł