EDU-JETTER


ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel./fax: (54) 232 37 07, kom. +48 660 887 300, +48 662 923 513
naglowek-prawy.png

Surdopedagogika (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Cel studiów:

Studia podyplomowe z zakresu Surdopedagogiki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do absolwentów posiadających dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragnących uzyskać zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących lub słabosłyszących. Osoby zainteresowane muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Charakterystyka i zakres tematyczny:

Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzę na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koncentrują się przede wszystkim na rozwijaniu praktycznych działań w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Ponad to program studiów realizuje tematy związane z wiedzą psychologiczno-pedagogiczną, opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną, terapeutyczną ukierunkowaną na pracę z osobami z dysfunkcją słuchową.

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (350 godzin)

Opłaty:

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Koszt jednego semestru: 1 200 zł