NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztat „ Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń” w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” POWR.02.10.00-00-5020/19.

W związku z realizacją projektu -„Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” Dyrektor Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego EDU - JETTER partner w projekcie „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego” poszukuje trenera na przeprowadzenie warsztatu „ Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń”.

1) Charakterystyka projektu: Gmina Miasto Sierpc planuje realizację projektu „Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płocka oraz powiatu sierpeckiego województwa mazowieckiego”. W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu „ Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń”.

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu „Wykorzystanie metod aktywnych w nauczaniu j. obcych dla pracowników pedagogicznych i trenerów szkoły ćwiczeń”.

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 07 marca 2020r.

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji trenera.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/ obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 21.02.2020r. do godz. 14.00

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU – JETTER , ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w sekretariacie Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego EDU – JETTER w dni robocze w godzinach od 8.30 do 14.30

Dyrektor
Elżbieta Złowodzka - Jetter