NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Ośrodek Terapii Uzależnien, Profilaktyki i Pomocy Rodzinie WATRA

  • Konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych
  • Konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych
  • Grupa wsparcia dla osób uzależnionych
  • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych
  • Grupa wsparcia dla DDA, DDD
  • Zajęcia z profilaktyki uzależnień: substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne
  • Interwencja kryzysowa związana z uzależnieniem skierowany do dzieci, młodzieży oraz dorosłych
  • Interwencja kryzysowa z udziałem rodziny
  • Spotkania weekendowe - dialog motywacyjny