Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny
EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ezj@noeedujetter.pl


Zapraszamy na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

który odbędzie się 30 czerwca 2014r. od godz. 9.00 w NOE EDU – JETTER przy ul. Łanowej 23a we Włocławku przy ul. Łanowej 23a we Włocławku. tel. 54/232 37 07 lub 882 110 751

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na studia podyplomowe Informatyka i technika – zapisy do 16 kwietnia 2014r.

Informujemy, że dnia 09 kwietnia 2014r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne kursów kwalifikacyjnych:

 •  Wychowanie do życia w rodzinie
 •  Surdopedagogika
 •  Tyflopedagogika

W/w spotkanie odbędzie się w siedzibie Niepublicznego Ośrodka Edukacyjnego EDU – JETTER
przy ul. Łanowej 23a we Włocławku

Serdecznie zapraszamy

"Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny
z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej"

GWSH w Gdańsku we współpracy z NOE EDU - JETTER

zapraszają  na studia podyplomowe, które realizowane będą we Włocławku
w Ośrodku NOE EDU – JETTER od marca 2014r.

 • Plastyka i technika w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Zarządzanie  dla twórców, artystów i animatorów kultury
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Ekonomia w praktyce
 • Etyka
 • Elementy prawa

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU - JETTER prowadzi nabór na nowe edycje kursów kwalifikacyjnych:

Do końca lutego prowadzimy nabór na następujące kursy kwalifikacyjne:

 • Oligofrenopedagogika – 270 godzin
 • Terapia pedagogiczna- 270 godzin
 • Surdopedagogika – 270 godzinn
 • Wychowanie do życia w rodzinie – 300 godzin

W roku szkolnym 2013/2014 nauczyciele zdobywają kwalifikacje

Od września 2013r. do maja 2014r realizujemy następujące kursy, które nadają kwalifikacje z zakresu:
Oligofrenopedagogiki – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
Terapii pedagogicznej – do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu terapii pedagogicznej
Surdopedagogiki – do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu
Bibliotekoznawstwa – do pracy w bibliotece szkolnej
Przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli czynnych zawodowych – kwalifikacje pedagogiczne
NOE EDU – JETTER współpracuje z Uczelniami Wyższymi. W roku akademickim 2013/2014 realizujemy studia podyplomowe z zakresu:
Socjoterapii
Logopedii ogólnej / Logopedii szkolnej
Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Diagnozy i terapii pedagogicznej
Surdopedagogiki i tyflopedagogiki
Ratownictwa i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Doradztwa zawodowego
Bezpieczeństwa i higieny pracy
Ekonomii w praktyce
Zarządzania oświatą