NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

poniedziałek, 04 maj 2020 20:45

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych" w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego".

W związku z realizacją projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacja AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" w ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji  i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 5 czerwca 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Szkiełko i oko - zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych".

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe u ubezpieczeniowe.  

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15 maja 2020r.  do godz. 14.00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach od 10.00-15.00

 

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                         Elżbieta Złowodzka Jetter 

poniedziałek, 04 maj 2020 20:09

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/nauczyciela do opracowania scenariuszy lekcji pokazowych w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego".

W związku z realizacją projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje trenera/nauczyciela do pracowania scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji.

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji. W każdym obszarze przedmiotowym zostaną opracowane scenariusze zajęć, po cztery lekcje dla każdego obszaru przedmiotowego, tj. obce, matematyka, informatyka, przedmiotów przyrodniczych (łącznie 16 lekcji). Wybrani nauczyciele (po jednym z każdego obszaru) opracują scenariusze lekcji otwartych. Scenariusze winny być dostosowane do potrzeb technicznego Szkoły Ćwiczeń oraz kłaść nacisk na doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów w zakresie technologii informatyczno  - komunikacyjnych, j. obcych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualizacji pracy  z uczniami, który ma prowadzić do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 16 scenariuszy x 5 godzin

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 19 czerwca 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych - 16 lekcji.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15.05.202r. do godz. 14.00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - pedagogiczna "Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Pychologiczno - Pedagogicznej :Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach 11.00-14.00

                                                                                                       

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                    Elżbieta Złowodzka Jetter

 

 

poniedziałek, 20 kwiecień 2020 20:41

Ogłoszenie na nabór

Dotyczy: Naboru na stanowisko: Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem" w ramach projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego" poszukuje Trenera/nauczyciela prowadzącego warsztat "Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

1) Charakterystyka projektu.

Grudziądzkie Centrum Edukacji AbAk s.c. planuje realizację projektu "SPINAKER - Szkoła Ćwiczeń dla Miasta Grudziądza, Włocławka oraz powiatów grudziądzkiego, toruńskiego i lipnowskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie. 

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem". 

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin w miesiącu

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 16 maja 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu "Strategie myślenia matematycznego w pracy z uczniem".

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 04.05.2020r.  do godz. 14.00Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jeden miesiąc i całości za czas trwania  umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

Ofertę składamy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek w dni robocze w godzinach 11.00-14.00.

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                      Elżbieta Złowodzka Jetter

 

środa, 27 marzec 2019 13:18

.

sobota, 26 styczeń 2019 08:58

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Indywidualne zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci

z opinią o dysleksji. 

Zapisy pod numerem tel. 660887300 / 662923513

sobota, 26 styczeń 2019 08:55

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia indywidualne prowadzą terapeuci Integracji Sensorycznej 

po studiach podyplomowych.

Zapraszamy dzieci posiadające opinie do terapii

(na miejscu istnieje możliwość dokonania diagnozy).

       Jednym z głównych zadań poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży. Diagnozą zajmuje się psycholog i pedagog, których badania uzupełniane są w miarę potrzeb badaniami specjalistów np. logopedy, czy neurologa. Na badanie zgłaszane są dzieci i młodzież przez rodziców, lub prawnych opiekunów. Młodzież pełnoletnia może zgłaszać się samodzielnie. Rodzice powinni wyrazić zgodę na badanie dziecka.
         Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze. Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcześniejszych latach życia), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy. Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego. 
        Badanie psychologiczne ma na celu poznanie dziecka, jego możliwości rozwoju, zachowań, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, osobniczym, w relacjach rodzinnych, czy rówieśniczych. Przede wszystkim stanowi próbę wyjaśnienia mechanizmów psychologicznych i genezy zgłaszanych problemów.
        Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania i pisania badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej bezpośredniej, spostrzeganie na materiale literowym oraz bezpośrednią pamięć wzrokową, szczegółową analizę błędów w czytaniu i pisaniu pod kątem symptomatyki zaburzeń, ocenę poziomu graficznego pisma i znajomości zasad ortografii, analizę zeszytów szkolnych, a także analizę samodzielnych wytworów pisemnych badanego. Ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności ucznia. Równocześnie obrazuje rodzicom faktyczny poziom nabytych sprawności, porównując je z wymaganiami programowymi klasy, do której dziecko uczęszcza. Uświadamia zarazem możliwości poprawy sytuacji przez odpowiednią terapię przy współpracy rodziców ze szkołą i poradnią. 
        Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy. Brak szybkiego przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym wpływa niekorzystnie na zdrowie i psychikę dziecka. Staje się ono nerwowe, trwający długo stres obniża odporność, wiarę we własne siły. Następstwem mogą być zaburzenia w zachowaniu, nerwice, zaburzenia osobowości. 
        Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy. Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka. Szczególne znaczenie ma diagnoza małych dzieci. W przypadku stwierdzenia różnych zaburzeń w ich rozwoju psychoruchowym istnieje możliwość wczesnego wspomagania i stymulowania np.: opóźnionego rozwoju mowy, sprawności manipulowania, deficytów uwagi, rozwoju ruchowego. Opieka psychologiczna nad małym dzieckiem pełni ważną rolę profilaktyczną, zapobiega niepowodzeniom w nauce szkolnej. Wczesna diagnoza jest konieczna w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Wcześniej podjęta interwencja hamuje pogłębianie się niepełnosprawności umysłowej, wspiera rodzinę pokazując możliwości dalszego rozwoju i edukacji dziecka. 
        Następstwem diagnozy, czyli określenia potencjału rozwojowego dziecka oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych może być orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

  • kierowanie do pomocy korekcyjno - kompensacyjnej,
  • opiniowanie wcześniejszego rozpoczęcia nauki szkolnej,
  • odraczanie obowiązku szkolnego,
  • udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki szkolnej,
  • opiniowanie powtarzania przez dziecko klasy,
  • określanie specyficznych trudności w czytaniu i pisani (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • opiniowanie w sprawie obniżenia wymagań programowych (dotyczy dzieci mających trudności w nauce z powodu słabego funkcjonowania intelektualnego, dzieci z deficytami rozwojowymi),
  • pomoc dzieciom z problemami zdrowotnymi w podjęciu decyzji o wyborze szkoły i zawodu.
czwartek, 10 listopad 2016 12:58

Godziny wizyt

Spełniając Państwa oczekiwania poradnia działa od poniedziałku do soboty. Godziny wizyt są dostosowane do Państwa wymagań i możliwości czasowych.

czwartek, 10 listopad 2016 12:57

Zajęcia z EEG Biofeedback

Zapraszamy na zajęcia z EEG Biofeedback dla dzieci i dorosłych - zapisy trwają.

czwartek, 10 listopad 2016 12:55

Terapia ruchowa

Zapraszamy na terapię ruchową z użyciem urządzenia Pragma - zapisy trwają.