NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju

Dotyczy naboru na stanowisko Dostosowanie materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" poszukuje specjalisty do dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej

1) Charakterystyka projektu.

Powiat Włocławski realizuje projekt "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2)Zakres obowiązków: Dostosowanie materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu

4) Obowiązki: Dostosowanie materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 2 godziny miesięcznie

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2022

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonanie zadań związanych z pełnieniem funkcji do dostosowania materiałów szkoleniowych do formy e-learningowej.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 18.09.2020r. do godz. 14.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty za za godzinę wykonania zadania wraz z krótkim opisem doświadczenia.

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                          Elżbieta Złowodzka Jetter

 


Dotyczy naboru na stanowisko Operator DTP w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" parner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" poszukuje Operatora DTP.

1) Charakterystyka projektu

Powiat Włocławski jest w trakcie realizacji projektu "Szkoła ćwiczweń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowywanie materiałów na komputerze, które będą później powielane metodami poligraficznymi. Zarządzanie stroną internetową szkoły ćwiczeń.

3)Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu

4) Obowiązki: Przygotowywanie materiałów na komputerze, które będą później powielane metodami poligraficznymi. Zarządzanie stroną internetową szkoły ćwiczeń.

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 16 godzin miesięcznie

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2022

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji operatora DTP.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe. 

10) Termin i miejsce składania ofert: do 18 września 2020r. do godz. 14.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju", ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę wykonanego zadania wraz z krótkim opisem doświadczenia.

 

                                                                                                            Dyrektor 

                                                                                              Elżbieta Złowodzka Jetter


 Dotyczy naboru na stanowisko Moderator każdej sieci współpracy w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedgogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" poszukuje specjalisty do moderowania każdej sieci współpracy.

1) Charakterystyka projektu

Powiat Włocławski jest w trakcie realizacji projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie utworzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie. 

2) Zakres obowiązków: Moderowanie 4 sieci przedmiotowych: matematycznej, informatycznej, przyrodniczej, języków obcych.

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Moderowanie 4 sieci przedmiotowych: matematycznej, informatycznej, przyrodniczej, języków obcych. Osoba zarządzająca stroną e-learningową oceniająca komentarze oraz treści wprowadzane na stronie, posiadająca dostęp do narzędzi technicznych, zarządzania treścią oraz kontami uczestników na poziomie wyższym niż zwykli uczestnicy (jak np. edytowanie lub trwałe usuwanie komentarzy/postów, blokowanie kont). Celem modernizacji jest zapobieganie trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy, zapewnieniu, że wpisy nie będą powodować kłótni i rozstrzyganie sporów między użytkownikami. Moderator będzie dbał o przestrzeganie zasad netykiety, a czasami również o czystość języka polskiego używanego w dyskusji poprzez zwracanie uwagi lub poprawianie błędów ortograficznych. 

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 16 godzin miesięcznie (4 godziny x 4 moderatorów)

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31 sierpnia 2022

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji moderowania każdej sieci współpracy.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę wykonanego zadania i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 18 września 2020r. do godz. 14.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju", ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę wykonanego zadania wraz z krótkim opisem doświadczenia.

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                             Elżbieta Złowodzka Jetter


Dotyczy naboru na stanowisko Trenera prowadzącego warsztat "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli" w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" poszukuje trenera na przeprowadzenie warsztatu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli".

1) Charakterystyka projektu

Powiat Włocławski jest  w trakcie realizacji projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji  i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 30-godzinnego warsztatu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli"

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: przygotowanie i przeprowadzenie 30-godzinnego warsztatu "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli"

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 30 godzin

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 3 października 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonanie zadań związanych z pełnieniem funkcji trenera.

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/ obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 11.09.2020r. do godz. 4.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. Łanowa 23a, 870800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę  i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                   Elżbieta Zlowodzka Jetter


Dotyczy naboru na stanowisko Trenera prowadzącego warsztat z "Obsługi platformy e-learningowej" w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego".

1) Charakterystyka projektu

Powiat Włocławski jest w trakcie realizacji projektu "Szkołą ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: przygotowanie i przeprowadzenie 10-godzinnego warsztatu z "Obsługi platformy e-learningowej"

5) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

6) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

7) Przewidywana liczba godzin pracy: 10 godzin

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania,w tym: wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych w pełnieniem funkcji trenera. 

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość wykonania zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/ obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15.09.2020r. do godz. 14.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania rozwoju" ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.

                                                                                                              Dyrektor 

                                                                                                 Elżbieta Złowodzka Jetter


Dotyczy naboru na stanowisko Trenera prowadzącego warsztat "Technologie informacyjno - komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej" w ramach projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" POWR.02.10.00-00-3019/20

W związku z realizacją projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" partner w projekcie "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego" poszukuje trenera do przeprowadzenia warsztatu "Technologie informacyjno - komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej".

1) Charakterystyka projektu

Powiat Włocławski jest w trakcie realizacji projektu "Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej województwa kujawsko - pomorskiego". W ramach projektu powstaną cztery pracownie przedmiotowe, zostanie utworzony cykl szkoleń dla nauczycieli oraz konsultacji i superwizji. Realizacja projektu podniesie kompetencje nauczycieli i wzbogaci ofertę edukacyjną szkoły i placówek uczestniczących w powyższym projekcie.

2) Zakres obowiązków: Przygotowanie i przeprowadzenie 30-godzinnego warsztatu "Technologie informacyjno - komunikacyjne TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej".

3) Wykształcenie wyższe zgodne ze specyfiką projektu.

4) Obowiązki: Przygotowanie i przeprowadzenie 30-godzinnego warsztatu "Technologie informacyjno - komunikacyjne" TIK i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej"

5) Rodzaj umowy: umowa zlecenie

6) Przewidywana liczba godzin pracy: 30 godzin

7) Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 17 października 2020r. 

8) Cena oferty musi zawierać wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy potrzebne do wykonania zadania, w tym: wynagrodzenie za wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji trenera. 

9) Zamawiający podaje cenę za jedną godzinę i całość za wykonanie zadania i będzie ona stała przez okres trwania projektu. Cena obejmuje całkowitą wartość kosztów i wszelkie koszty zlecenia stoją po stronie wykonawcy/obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe.

10) Termin i miejsce składania ofert: do 15.09.2020r. do godz. 14.00 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Centrum Diagnozy, Terapii i Wspomagania Rozwoju" ul. łanowa 23a, 87-800 Włocławek

11) Proszę o podanie kwoty brutto za jedną godzinę i całości za czas trwania umowy wraz z krótkim opisem doświadczenia.


Dyrektor
Elżbieta Złowodzka Jetter