NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Studia podyplomowe rok akademicki 2020/2021/2022

Kandydatów na studia kwalifikacyjne nauczycielskie informujemy, że w związku  z wejściem w życie nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli wszystkie nasze programy i czas trwania studiów są dostosowane do ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmian w obszarze kształcenia nauczycieli. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Logopedia -  4 semestry
 • Integracja sensoryczna
 • Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Neurologopedia
 • Pedagogika leczniczo - terapeutyczna
 • Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
 • Arteterapia z muzykoterapią i choreoterapią
 • Interwencja kryzysowa

Organizacja i zarządzanie w oświacie

NADAJĄCE UPRAWNIENIA DO NAUCZANIA DRUGIEGO PRZEDMIOTU:

 • Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa (EDB)
 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • BHP
 • przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe

DOSKONALĄCE:

 • Inspektor ochrony danych + ABI
 • Interwencja kryzysowa
 • Zarządzanie BHP
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Organizacja i zarządzanie oświatą

DOSKONALĄCE STUDIA PODYPLOMOWE W OBSZARZE PSYCHOLOGII I ZDROWIA:

https://edusfera.edu.pl/uns-2/