NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, logopedów, terapeutów, którzy pragną uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty - terapeuty SI, studia przygotowują bowiem do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno - klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej, w tym otworzenia własnej działalności w tym zakresie. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać również osoby, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego (min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi- jednak bez przygotowania pedagogicznego, nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty.

Cel studiów:

celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno - klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Co zyskujesz:

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zadań terapeuty integracji sensorycznej.

Forma i zaliczenie studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych