NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

ARTETERAPIA Z MUZYKOTERAPIĄ I CHOREOTERAPIĄ

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

studia podyplomowe dla osób pragnących podnieść kwalifikacje z wykorzystaniu terapii sztuką w procesie kształcenia. Studia adresowane są do nauczycieli szkół ogólnodostępnych i specjalnych oraz pedagogów, psychologów, artystów, pracowników służb medycznych i terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, bibliotekarzy, którzy w swojej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Cel studiów:

praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do kształcenia osób z wykorzystaniem terapii sztuką. Celem studiów jest zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka, zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki, poznanie i wykorzystanie sztuki w terapii.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (18 miesięcy)