NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z BIBLIOTERAPIĄ

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

studia podyplomowe dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych przygotowujące do pracy w bibliotece i legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów:

praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do pracy w bibliotece. Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne do pracy w bibliotekach szkolnych i publicznych.

Co zyskujesz:

studia podyplomowe bibliotekoznawstwo z biblioterapią, przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i absolwentów studiów humanistycznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, bibliotekach prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze, uczelnie wyższe czy biblioteki podległe Ministerstwu Kultury i dziedzictwa narodowego.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk - 60 godzin
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (18 miesięcy)