NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Studia nadają kwalifikacje do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa na wszystkich poziomach kształcenia.

Adresaci:

Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (400 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk)