NOE EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a, 87-800 Włocławek
ul. Jana Pawła II 14, 09-402 Płock

naglowek-prawy.png

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Studia nadają kwalifikacje do nauczania wychowania do życia w rodzinie.

Adresaci: Słuchaczem może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie magisterskie, lub inżynierskie oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkołach.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (350 godzin zajęć oraz 60 godzin praktyk)