NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Studia adresowane są dla osób z wykształceniem wyższym (licencjackim lub magisterskim), które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela chcących pracować jako pedagodzy specjalni i nauczyciele w warunkach kształcenia ogólnodostępnego, integracyjnego i specjalnego. 

Co zyskujesz:

Słuchacz zyskują kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, przygotowujące do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. 

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli 
  • 3 semestry : 390h zajęć i 120h praktyk dla pedagogów specjalnych