NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

GIMNASTYKA, RYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO - RUCHOWYM DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

Studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do realizacji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Adresowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej lub innych osób prowadzących lub zamierzających prowadzić zajęcia z zakresu gimnastyki, rytmiki i tańca z dziećmi.

Cel studiów:

Praktyczne studia podyplomowe przygotowująca merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Celem jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry ( 450h zajęć oraz 120 h praktyk pedagogicznych)