NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

  • przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie merytoryczne do prowadzenia przedmiotu lub rodzaju zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach oświatowych. Słuchacze są wyposażeni w niezbędną wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji

Czas trwania:

3 semestry (390 godzin zajęć i 150 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu lub 330 godzin zajęć i 60 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponad podstawowej)

  • przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języka obcego dla absolwentów studiów wyższych, którzy legitymują się znajomością języka obcego a nie posiadają przygotowania psychologiczno - pedagogicznego i dydaktycznego Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w placówkach systemu oświaty i nauczania języka obcego w przedszkolach, szkołach i innych placówkach systemu oświaty

Czas trwania:

3 semestry (330 godzin zajęć i 60 godzin praktyk w przypadku przedmiotu/zajęć prowadzonych w szkole podstawowej/ ponadpodstawowej