NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

INTERWENCJA KRYZYSOWA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci: studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej.

Cel studiów:

celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania i oferowania profesjonalnego wsparcia, tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu.

Co zyskujesz:

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Praktyka odbywać się będzie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (350h zajęć oraz 60h praktyk)