NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

studia podyplomowe dla osób z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym pragnących podnieść kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele, pedagodzy i absolwenci studiów humanistycznych legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym.

Cel studiów:

praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego. Studia podyplomowe kwalifikacyjne wyposażają słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz w umiejętności metodyczne do pracy w charakterze doradcy zawodowego. W toku studiów słuchacz uzyskuje umiejętności i kompetencje do realizacji zadań określonych prawem.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (18 miesięcy)