NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Uczelnia Nauk Społecznych

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno - pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z obszaru pedagogiki specjalnej.

Uzyskiwane uprawnienia:

 Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Forma zaliczenia studiów:

  • Zaliczenie praktyk
  • Praca dyplomowa

Czas trwania studiów:

  • 3 semestry: 450h zajęć oraz 180h praktyk dla nauczycieli
  • 3 semestry: 390h zajęć oraz 120h praktyk dla pedagogów specjalnych