NOE EDU-JETTER

ul. Celulozowa 5, 87-800 Włocławek

naglowek-prawy.png

PEDAGOGIKA LECZNICZO - TERAPEUTYCZNA

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

Adresaci:

studia podyplomowe dla nauczycieli pragnących podnieść kwalifikacje do nauczania w placówkach oświatowych przy szpitalach i innych ośrodkach leczniczych. Adresatami są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i inne osoby legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym

Cel studiów:

praktyczne studia podyplomowe przygotowujące merytorycznie i metodycznie do realizacji podstawy programowej z dziećmi chorymi.

Forma zaliczenia studiów:

  • zaliczenie praktyk
  • praca dyplomowa

Czas trwania:

  • 3 semestry (18 miesięcy)